Wednesday, November 01, 2006

घेता-- (एक विडंबन )

देणाऱ्याने देत जावे
घेणाऱ्याने घेत जावे
हिरव्यापिवळ्या साडीवरुन
"एंगेज"चा सिग्नल घ्यावा

मुंबईतील दादांकडून
पायांसाठी "स्केटस्" घ्यावी
शहाण्या-जाणत्या वक्यांकडून
वेडेपिसे विचार घ्यावे

पुस्तकांतील प्रश्नांसाठी
"गाईड"कडून मदत घ्यावी
पिसाळलेल्या म्हातारीकडून
भांडणासाठी निमित्त घ्यावे

भरलेल्या लोकलमधुनी
पाकीटमारीचे शिक्षण घ्यावे
देणाऱ्याने देत जावे
घेणाऱ्याने घेत जावे

घेता घेता एक दिवस
देणाऱ्याला विसरुन जावे.

विं.दा.करंदीकर ह्यांची माफी मागून