Tuesday, October 31, 2006

निरोप तव घेता

नकळत छेडल्या तारा मधुर गाती
युगायुगाची अनामिक अपुली नाती
नसतील आता ती अवखळ गाणी
राहिल्या त्या फक्त धुंद आठवणी
देशील निरोप मज तू प्रेमाने जरी
कसे लपवू दु:ख सांग घेतांना अंतरी
डोळ्यांतील बंध थिजल्या आसवांचे
जोडू देत धागे आपुल्या अंतर्मनीचे
नसशील आता जरी तू माझ्या संगती
यशात माझ्या कोंदल्यात तुझ्याच स्मृती

0 Comments:

Post a Comment

<< Home