Tuesday, October 31, 2006

प्रभाते मनी

अलगद मिटल्या कोमल फुलात
भ्रमर रमला मधुसेवनात

सुधांशुच्या ओल्या प्रेमात
रात्र न्हाली शृंगारात

दवात भिजली सुखद पहाट
भिजून चिंब तांबूस वाट

सावरिता केशसंभार रजनी
जागल्या आठवणी पुन्हा मनी

हळूच गाली चढली लाली
तीच पूर्वेला पसरून गेली

0 Comments:

Post a Comment

<< Home